Facebook Pixel

Termeni și condiții valabile pentru serviciul SPECTRUM CENTER ONLINE

1. Introducere

Acest site este operat de S.C. SPECTRUM CENTER S.R.L., o societate cu răspundere limitata, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Str. Orban Balazs Nr. 11, 535400 Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J19/276/2004, cod unic de înregistrare 16264602 (denumită în continuare "SPECTRUM CENTER"), număr de telefon 0266 24 28 18 sau prin intermediul formularului de contact disponibil aici.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare "Termenii și Condițiile"). Politica de retur, Politica de confidențialitate SPECTRUM CENTER, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de confidențialitate SPECTRUM CENTER, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia. SPECTRUM CENTER își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați la număr de telefon 0266 24 28 18 sau prin intermediul formularului de contact disponibil aici.

1.1 Definiții

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse, precum și serviciilor comercializate de către SPECTRUM CENTER, prin intermediul site-ului său, http://espc.ro/. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație: 

Cumpărătorul - orice persoană juridica și fizică, care, prin înregistrarea unei comenzi: (i) online pe acest site web sau (ii) telefonice, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator.

Vânzătorul - SPECTRUM CENTER.

Comanda online - solicitarea online transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către SPECTRUM CENTER.

Comanda telefonica – solicitarea telefonica transmisa de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, in vederea achiziționării de Produse si/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții, de către SPECTRUM CENTER.

Comanda – înseamnă Comanda online si Comanda telefonica împreună.

Produse - orice bun comercializat de SPECTRUM CENTER pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda online sau Comanda telefonica, care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Serviciu - orice serviciu comercializat de SPECTRUM CENTER pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda telefonica, care urmează să fie prestat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Contract - contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și SPECTRUM CENTER.

Secțiune - o secțiune de pe site-ul web http://espc.ro/

Site – domeniul http://espc.ro/ și subdomeniile acestuia.

1.2 Drepturile de proprietate intelectuală

În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe Site, sunt integral în proprietatea exclusivă a SPECTRUM CENTER. Folosirea, fără acordul expres al SPECTRUM CENTER, a oricărui material publicat pe acest site web, se pedepsește conform legii. Denumirea SPECTRUM CENTER si reprezentarea grafică corespunzătoare sunt mărci înregistrate ale SPECTRUM CENTER GROUP. Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest site web pentru a înregistra o Comandă online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.

1.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal

SPECTRUM CENTER este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numărul .......

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de comerţ electronic, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea Contractului. SPECTRUM CENTER va putea trimite newsletter și alte informații cu caracter comercial, cu respectarea strictă a prevederilor legale, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră expres în acest sens.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004, și ale legii 190/2018 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SPECTRUM CENTER și/sau, după caz, persoanele împuternicite de aceasta au obligația de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Prin completarea formularelor specifice de pe Site, pentru crearea unui cont, transmiterea unei Comenzi etc., vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către SPECTRUM CENTER și/sau, după caz, de către persoanele împuternicite de aceasta, în scopurile menționate.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către SPECTRUM CENTER. De asemenea, aveți dreptul de a solicita în orice moment ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamă și publicitate. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul SPECTRUM CENTER.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către SPECTRUM CENTER pentru efectuarea unei Comenzi, determină imposibilitatea SPECTRUM CENTER de a finaliza Comanda, neîncheierea contractului la distanta si implicit imposibilitatea livrării produselor/serviciilor comandate.

În cazul în care vă modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către SPECTRUM CENTER și există comenzi în derulare, comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date. SPECTRUM CENTER nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, SPECTRUM CENTER nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

Plata online a produselor și/sau serviciilor SPECTRUM CENTER se poate efectua în condiții de siguranță deplină utilizând un card bancar. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, SPECTRUM CENTER folosește serviciile e-Commerce oferite de SE VA COMPLETA NUMELE BĂNCII. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. SPECTRUM CENTER nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

2. Informații despre serviciul SPC online

2.1 SPECTRUM CENTER ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe Site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, SPECTRUM CENTER va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care SPECTRUM CENTER constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

2.2 Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe internet oferă o experienţă diferită de cea din magazin. În special, trebuie să ştiți că:

 • culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Site, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;
 • dimensiunea şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar în imaginile disponibile pe Site, însă SPECTRUM CENTER furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;
 • fotografiile şi imaginile de pe Site au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;
 • Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca SPECTRUM CENTER să nu poată livra Comanda. De asemenea, SPECTRUM CENTER își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a SPECTRUM CENTER față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare, in termen de 14 (paisprezece) zile (pentru persoane fizice) sau max 30 zile (pentru persoane juridice)
 • SPECTRUM CENTER depune toate eforturile pentru a livra Produsele și a presta Serviciile solicitate de Cumpărător în conformitate cu data de livrare / prestare asumată, menționată în e-mailul cu detalii despre livrare / prestare, transmis potrivit prevederilor din secțiunea 8 . Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare / prestare oferite de SPECTRUM CENTER (pe Site, la telefon sau prin e-mail) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Punctul 8 pentru mai multe informații despre livrare / prestare;
 • nu toate Produsele prezente pe Site pot fi achiziționate prin intermediul Comenzilor Online sau Comenzilor Telefonice.
 • nu toate promoțiile valabile online vor fi disponibile în magazinul SPECTRUM CENTER și invers.
 • în principiu, prețurile practicate online pot fi diferite de cele menționate în catalogul SPECTRUM CENTER şi aplicate în magazinele din Romania. Însă, ocazional, este posibil să existe o diferență între prețurile practicate online și cele din catalogul SPECTRUM CENTER sau magazin, de exemplu. SPECTRUM CENTER își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

2.3 Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

SPECTRUM CENTER, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți Site-ul pe riscul propriu, SPECTRUM CENTER nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SPECTRUM CENTER nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumator.

Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

SPECTRUM CENTER își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe Site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul, in termen de 14 (paisprezece) zile.

Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar SPECTRUM CENTER nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

2.4 SPECTRUM CENTER are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor și / sau Serviciilor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. SPECTRUM CENTER nu va fi responsabilă pentru nici o modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității Comenzilor, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile valabil confirmate de către SPECTRUM CENTER, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de SPECTRUM CENTER.

2.5 SPECTRUM CENTER va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe Site, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe Site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați SPECTRUM CENTER în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

2.6 Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o Comandă valabilă numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de e-mail valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteți fi contactat cu ușurință.

2.7 Comercializarea online a Produselor are loc doar în sistem en-gros (comerț cu ridicata).

3. Înregistrarea pe site

Dacă vizitați Site-ul (chiar dacă nu achiziționați Produse sau Servicii), aveți calitatea de utilizator.

In vederea efectuării unei Comenzi online:

Vă înregistrați pe Site, prin crearea unui cont unde veți putea gestiona planificările și amenajările dvs. în serverul SPECTRUM CENTER, le puteți accesa de la orice computer din magazin, puteți alcătui mai multe liste de cumpărături, pe care le puteți salva, printa sau transforma in comanda online. Atenție, contul păstrează istoricul Comenzi online, sau date de facturare/livrare.
După crearea unui cont, activarea acestuia va fi făcută doar cu aprobare din partea SPECTRUM CENTER.
Contul se va activa în o perioadă de 48 de ore de la înregistrare. SPECTRUM CENTER poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea.

4. Comanda online

4.1 Înregistrarea Comenzii online constituie o ofertă de achiziționare a Produselor de la Vânzător, în condițiile prevăzute in cadrul acestui punct.

4.2 Odată înregistrată, Comanda online nu mai poate fi modificată („Comanda inițială”), în afară de cazul în care unul sau mai multe produse nu sunt disponibile în stoc, situație in care este necesara confirmarea telefonică a unei noi comenzi („Comanda noua”), Comanda inițială fiind anulată. Pentru clarificare SPECTRUM CENTER va contacta Cumpărătorul în vederea confirmării Comenzii noi. Acest lucru nu afectează în niciun fel drepturile Cumpărătorului de a se retrage din contractul încheiat cu SPECTRUM CENTER.

4.3 După efectuarea Comenzii online, Cumpărătorul va primi un e-mail cu detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii online, inclusiv „costurile de livrare și costurile de colectare, precum și un număr de identificare a Comenzii online.

4.4 Transmiterea Comenzii online de către Cumpărător și primirea e-mailului de confirmare, reprezintă doar o confirmare a faptului că această comandă a fost recepționată de SPECTRUM CENTER și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

4.5 SPECTRUM CENTER va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate de către Cumpărător, dar își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă online. În cazul în care Comanda online este refuzată de SPECTRUM CENTER, Cumpărătorul va fi anunțat în cel mai scurt timp.

4.6 Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător după cum urmează:

 1. in cazul in care Cumpărătorul optează pentru livrarea Produselor in sistem door-to-door, în momentul expedierii Comenzii online;
 2. in cazul in care Cumpărătorul optează pentru livrarea Produselor in Punctele de Lucru SPECTRUM CENTER, în momentul recepționarii email-ului de confirmare a Comenzii online - acest moment fiind considerat si momentul acceptării Comenzii online.

5. Comanda telefonica

5.1 Independent de plasarea unei comenzi online pe Site pentru achiziționarea Produselor (definita la punctul 1.1 de mai sus „Comanda online”), Cumpărătorul are posibilitatea de a comanda telefonic apelând telefon 0266 24 28 18.

5.2 Produse si Servicii (definita la punctul 1.1 de mai sus „Comanda telefonica”).

5.3 Etapele efectuării unei Comenzi telefonice:

 1. SPECTRUM CENTER va prelua comanda Cumpărătorul de Servicii si/sau Produse prin intermediul telefonului;
 2. După efectuarea Comenzii telefonice, Cumpărătorul va primi un e-mail (la adresa de e-mail indicata de acesta) cu detaliile Produselor/Serviciilor comandate, costul total al Comenzii telefonice, inclusiv costurile de livrare și costurile de colectare/ambalare, precum și un număr de identificare a Comenzii telefonice;
 3. Cumpărătorul va confirma SPECTRUM CENTER prin intermediul: (a) telefonului sau (b) e-mail-ului următoarele: (1) Comanda telefonica înregistrată este in conformitate cu discuția telefonica si (2) acordul privind achitarea Comenzii telefonice;
 4. SPECTRUM CENTER va transmite Cumpărătorului pe e-mail un link de plata aferent Comenzi telefonice agreate;
 5. Cumpărătorul va accesa si va efectua plata in termen de maxim 120 minute de la expedierea link-ului de plata mai sus menționat, in caz contrar Comanda telefonica va fi anulata.
 6. SPECTRUM CENTER va procesa Comanda telefonica imediat după confirmarea plății.

Pentru evitarea oricărui dubiu, singura modalitate de plata a Comenzii telefonice este cea menționată in cadrul punctului 6.3 pct. iv. și v. de mai sus.

5.4 Produsele pot fi comandate de către Cumpărător in aceeași termeni si condiții aplicabile Comenzii online cu privire la preturi si livrare.

5.5 Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către SPECTRUM CENTER, prin transmiterea e-mailului conform punctului 5.2, ii de mai sus, a acceptării comenzii transmise de Cumpărător.

6. Plata

6.1 Comenzile online pot fi plătite după cum urmează:

 1. în LEI cu cardul si în numerar, la livrare în cazul Comenzilor online cu livrarea Produselor prin intermediul Societății în sistem door-to-door;
 2. în LEI cu cardul în cazul Comenzilor online cu opțiunea de livrarea Produselor in Punctele de Lucru SPECTRUM CENTER.
 3. cu O.P. (Ordin de Plată) în cazul Comenzilor online cu opțiunea de livrarea Produselor in Punctele de Lucru SPECTRUM CENTER.

Pentru plățile în numerar, conform legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, suma maximă pe care SPECTRUM CENTER o poate încasa de la persoane juridice este de 5.000 lei pe zi.

6.2 Dacă nu se prevede expres altfel, toate preturile indicate în Comanda includ TVA şi alte taxe aplicabile.

6.3 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, preţul total pe care îl veți plăti efectiv pentru Produsele comandate și, separat, pentru Serviciile solicitate, este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării Comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Vânzător.

6.4 Costurile de livrare si/sau colectare pe care trebuie să le plătiți pentru Comanda efectuată sunt cele indicate de SPECTRUM CENTER în cadrul procesului de transmitere a Comenzii. Costurile de livrare si/sau colectare vor fi evidențiate separat și adăugate la prețul total al comenzii si vor fi calculate în funcție de greutatea si dimensiunea Produselor comandate, respectiv de numărul kilogramelor, dimensiunea si adresa de livrare.

6.5 Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, pentru plata online SPECTRUM CENTER folosește serviciile oferite de NUME BANCA. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru astfel de plăți. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât LEI. SPECTRUM CENTER nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

6.6 După plasarea Comenzii online, veți fi redirecționat către pagina în care veți putea selecta una dintre următoarele metode de plata:

 1. „Ramburs (plată la livrare)” si confirma comanda sau
 2. „Card online” unde veți introduce datele cardului pentru a efectua plata online. In cazul plaților efectuate prin Card online valoarea comenzii va fi retrasă din contul indicat in momentul plasării Comenzii online. Debitarea cardului în momentul plasării comenzii nu înseamnă că am acceptat comanda dumneavoastră și dacă, din orice motiv, nu putem accepta comanda, vă vom oferi o rambursare integrală a sumelor debitate în termen de 14 (paisprezece) zile.

In cazul în care unul sau mai multe Produse nu sunt disponibile în stoc, plata efectuata aferenta Comenzii inițiale este considerata plata în avans pentru Comanda noua, iar diferența de valoare dintre Comanda inițială si Comanda noua va fi rambursata în termen de 14 (paisprezece) zile.

7. Erori legate de prețuri

7.1 SPECTRUM CENTER va depune toate eforturile pentru ca preţurile indicate în secțiunea Comenzi să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care SPECTRUM CENTER descoperă o eroare legată de preţul unui/unor Produs/e și / sau, după caz, Serviciu/i comandate deja de către Cumpărător, acesta va fi informat cât mai curând posibil, despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

7.3 În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, SPECTRUM CENTER va oferi o rambursare completă în cel mai scurt termen (dar nu mai mult de paisprezece (14) zile calendaristice de la anulare).

7.4 În măsura în care SPECTRUM CENTER nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate, potrivit prevederilor din prezenta secțiune, și a confirmat Comanda, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate în conformitate cu Punctul 8 de mai jos.

8. Livrarea produselori și transmiterea riscurilor

8.1 Vânzătorul se obliga sa livreze Produsele in sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau in Punctele de Lucru SPECTRUM CENTER, conform opțiunii acestuia din urma si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

8.2 Imediat după plasarea comenzii veți primi un e-mail care va conține numărul și valoarea Comenzii, modalitatea de plată, precum și, data estimată de livrare. Verificarea stadiului livrării se poate face apelând 0266 24 28 18 zilnic, între orele 08:00 - 17:00, unde se va comunica numărul de comandă.

8.3 Livrarea Produselor prin intermediul societății SPECTRUM CENTER în sistem door-to-door se va efectua în termen de maxim 30 zile de la plasarea Comenzii. În ziua livrării veți fi contactat de către societatea SPECTRUM CENTER, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comandă. SPECTRUM CENTER depune toate eforturile să livreze Comanda la data si in intervalul orar selectat la momentul plasării Comenzii. SPECTRUM CENTER nu recomanda efectuarea vreunui plan în vederea primirii livrării, de exemplu, programarea unui timp liber de la serviciu, până când nu vom confirma data de livrare cu dumneavoastră. Dacă nu veți fi disponibil, vă rugăm să solicitați o altă dată de livrare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore înainte de data planificată de livrare, apelând 0266 24 28 18 zilnic, între orele 08:00 - 17:00.

8.4 Livrarea Produselor in Punctele de Lucru SPECTRUM CENTER. SPECTRUM CENTER depune toate eforturile să livreze Comanda la data și în intervalul orar selectat la momentul plasării Comenzii. SPECTRUM CENTER nu recomanda efectuarea vreunui plan în vederea ridicării comenzii, de exemplu, programarea unui timp liber de la serviciu, până când nu vom transmite email-ul de confirmare al Comenzii. Comenzile nepreluate conform datelor selectate vor fi depozitate adițional 48 de ore. La expirarea termenului de ridicare, comanda, contractul, vor fi considerate desființate de plin drept, fără nici o notificare prealabilă din partea SPECTRUM CENTER și fără intervenția instanței de judecată. Suma corespunzătoare acestei comenzi va fi integral rambursată în termen de 14 zile calendaristice de la data expirării termenului de ridicare.

8.5 Livrarea Produselor (conform punctului 9.3) și prestarea Serviciilor vor avea loc la adresa indicată în acest scop de către dumneavoastră în timpul procesului de comandă. Este necesar ca adresa specificată pentru livrarea Produselor și prestarea Serviciilor să fie pe teritoriul României.
De asemenea, trebuie să aveți în vedere că sunteți exclusiv responsabil în următoarele situații:

 • deşi aveți posibilitatea să specificați o adresă de livrare și, după caz, de prestare a Serviciilor diferită de cea indicată pentru facturare, trebuie să vă asigurați că livrarea și, după caz, prestarea Serviciilor se pot face la această adresă şi că sunteți disponibil la această adresă, atât la data livrării, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate, cât și la data prestării Serviciilor solicitate, pentru primirea echipei SPECTRUM CENTER în vederea prestării Serviciilor comandate;
 • trebuie să verificați dimensiunile Produselor pe care le comandați pentru a vă asigura că este suficient spaţiu la adresa de livrare pentru primirea acestora. Sub acest aspect, trebuie să vă asigurați că există și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;
 • dacă livrarea nu poate avea loc deoarece accesul este insuficient sau dintr-un alt motiv pe care Vânzătorul nu îl poate prevedea/controla, Produsele comandate nu vor fi stocate, Contractul va fi considerat desființat de plin drept, fără nici o notificare din partea SPECTRUM CENTER și fără intervenția instanței de judecată.
 • Cumpărătorul este singurul responsabil pentru asigurarea mijloacelor tehnice în vederea descărcării, manipulării și depozitării mărfii, odată ce aceasta a ajuns la adresa specificată în timpul Comenzii. În cazul în care aceste mijloace nu se asigură, SPECTRUM CENTER își rezerva dreptul de a nu onora livrarea, nefiindu-i, totodată Societatea nefiind obligata de a rambursa sumele deja achitate aferente comenzii.
 • Clientul nu poate denunța unilateral contractul (nu își poate exercita dreptul la retragere) în cazurile prevăzute în art. 16 din ordonanța de urgenta 34/2014.
  1. produse la metru, tăiate, decupate
  2. vopsea mixata colorata ,
  3. produse lemnoase prelucrate (debitate, cantuite) ,
  4. produse deteriorate si neacoperite de garanție ,
  5. produse pe comanda speciala.

8.6 La livrare, in momentul recepționarii produselor Cumpărătorul are obligația de a verifica corectitudinea numărului de colete primite, precum şi integritatea lor, iar orice deviație/neregulă trebuie semnalată pe documentul de livrare aferent comenzii si trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor.

În cazul in care nici o deviație/neregulă nu a fost semnalata de Cumpărător la livrarea produselor pe documentul de livrare, SPECTRUM CENTER, își rezerva dreptul de a refuza eventualele reclamații ulterioare referitoare la starea Produselor livrate. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior SPECTRUM CENTER în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor.

8.7 După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

8.8 În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său(și în acest caz aplicându-se condițiile de la punctul 9.5). Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca SPECTRUM CENTER să se bazeze pe instrucțiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

8.9 Livrarea Produselor (conform punctului 9.3) se face de către societatea SPECTRUM CENTER, eficient și în condiții sigure, cu următoarele precizări:

 • Cumpărătorul este de acord să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc. De exemplu, dacă există restricții cu privire la acces sau parcare, etajul la care trebuie livrate produsele sau dacă există uşi înguste, scări în spirală. Toate aceste informații vor fi transmise către SPECTRUM CENTER prin utilizarea formularului/chestionarului special din cadrul procesului de comandă sau la numărul de telefon 0266 24 28 18 zilnic, între orele 08:00 - 17:00;
 • Livrarea va avea loc în sistem door-to-door. În cazul în care reprezentanții Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Cumpărător este de natură să deterioreze Produsele sau locația indicată pentru livrare, îl vor informa pe Cumpărător şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare. Cumpărătorul poate accepta livrarea, cu ignorarea aspectelor semnalate, însă Vânzătorul va fi în acest caz exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecință a faptului că livrarea a avut loc conform instrucțiunilor Cumpărătorului (cu condiția ca livrarea Produselor să se efectuează cu prudența și diligența datorată); şi
 • La livrare, Cumpărătorul va verifica starea ambalajului şi numărul corect de pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Produse lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Cumpărătorul va contacta SPECTRUM CENTER la numărul de telefon 0266 24 28 18 zilnic, între orele 08:00 - 16:00;

9. Garanțiile acordate produselor / serviciilor

Produsele comercializate online de către SPECTRUM CENTER beneficiază de garanțiile comerciale pe care SPECTRUM CENTER le acordă. Toate informațiile cu privire la garanțiile Produselor, inclusiv, dar fără a se limita la, termenele și condițiile de exercitare, se regăsesc în Certificatul de garanție sau Certificatelor de Conformitate (unde este cazul) .

10. Anularea comenzii și returnarea produselor

10.1 Cumpărătorul are posibilitatea să anuleze comanda efectuată până la momentul livrării acesteia.

10.2 În temeiul prevederilor legale în vigoare, beneficiați de dreptul de retragere din Contractul încheiat cu SPECTRUM CENTER (până la momentul livrării, detaliat la punctul 9.5). Dreptul de retragere reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a returna Produsele achiziționate prin Comanda sau Comanda telefonica / a renunța la prestarea Serviciilor contractate.

11. Legislația aplicabilă și jurisdicție

Utilizarea Site-ului, transmiterea Comenzilor și încheierea Contractelor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legislația română.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanțelor competente din România.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

Copyright © 2024 Spectrum Center | All rights reserved. Designed by One Logic™